Persoonlijk advies
Ruim assortiment
Bel met een adviseur op 088-7771400
Kennisbank

Voor het nemen van weloverwogen beslissingen is accurate informatie onmisbaar. Om deze reden werken we intensief samen met experts op het gebied van veiligheid en arbeidshygiëne. Daarnaast beschikken we over een actuele kennisbank die u voorziet van relevante informatie, variërend van EH&S-strategieën tot aan normeringen, en natuurlijk details over onze producten en diensten.

Introductie PBM veiligheidskunde

Goed werkgeverschap is o.a. zorgdragen dat werknemers op de hoogte zijn van de risico’s binnen het werk. De werkgever zal standaard, vooraf aan de keus welke PBM’s er gedragen moeten worden, een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de werkzaamheden laten uitvoeren. Binnen dit proces maken taak risicoanalyses in het werk duidelijk welke PBM’s de juiste passende bescherming kunnen bieden. Zijn er nog restrisico’s dan geldt een afzonderlijke beoordeling om de aanvullende PBM vereisten hierover vast te kunnen stellen.

KENNISBANK ARTIKELEN
Introductie PBM veiligheidskunde

Goed werkgeverschap is o.a. zorgdragen dat werknemers op de hoogte zijn van de risico’s binnen het werk. De werkgever zal standaard, vooraf aan de keus welke PBM’s er gedragen moeten worden, een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de werkzaamheden laten uitvoeren. Binnen dit proces maken taak risicoanalyses in het werk duidelijk welke PBM’s de juiste passende bescherming kunnen bieden. Zijn er nog restrisico’s dan geldt een afzonderlijke beoordeling om de aanvullende PBM vereisten hierover vast te kunnen stellen.

Introductie EN ISO-normeringen

Om de veiligheid van werknemers te waarborgen en ongevallen te voorkomen, zijn er internationale normen opgesteld die de kwaliteit en prestaties van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), werkkleding en veilige werkmethoden reguleren. Deze normen, bekend als EN ISO-normen, zijn ontwikkeld door de Europese Commissie (CEN) en het International Organization for Standardization (ISO) om een geharmoniseerd kader te bieden voor de bescherming van werknemers in diverse industrieën.

Correct gebruik van mondmaskers

Dit artikel bestaat uit drie onderdelen, om het overzichtelijk te houden hierbij de onderdelen:

 

Veiligheidshandschoenen veiligheidskunde

Veiligheidshandschoenen, nader te noemen als werkhandschoenen, zijn bedoeld om bescherming te bieden voor handen, polsen en onderarmen. Na het lezen van dit kennisbank artikel heeft u meer grip op veiligheidshandschoenen.

Adembescherming veiligheidskunde

Adembescherming is een PBM die bescherming moet bieden tegen risico’s met mogelijke ernstige gevolgen. Volgens de nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijft adembescherming in de klasse categorie 3 opgenomen. De reden waarom strenge eisen gesteld worden aan productiecontrole, conformiteitsprocedure en kwaliteitsborging. Met name goede informatie, een juiste keus en juist gebruik zorgen voor bescherming en voorkomen van ernstig letsel.

Gehoorbescherming veiligheidskunde

Slechthorendheid ten gevolge van lawaai is een blijvend letsel met een steeds toenemende sociale isolatie en maatschappelijke impact door verminderd cognitief functioneren. 

Beschermende kleding

Dient afdoende bescherming te geven tegen risico’s, tegen gevaar en kans op letsel dat vanuit het werk kan ontstaan. Kleding moet goed passen, comfortabel aanvoelen en voldoende beweeglijkheid bieden. Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet blijken welke selectie-normeis(en) en welk beschermingsniveau gekozen is. Op basis hiervan kunnen dan zowel vaste- als ingehuurde werknemers goed worden geïnformeerd over het gebruik van PBM.

Hoofdbescherming veiligheidskunde

Een industriële veiligheidshelm (norm NEN EN 397) gebruik je om hoofdletsel te voorkomen. Alle veiligheidshelmen volgens NEN EN 397 zijn tevens CE-typegekeurd. Een veiligheidshelm moet een goede pasvorm en een goede bevestiging op het hoofd hebben. De helm moet licht in gewicht zijn, de helmschaal aan de buitenkant glad en dicht.  

Veiligheidsschoenen veiligheidskunde

Geen werk zonder veiligheidsschoenen. Veiligheidsschoenen moeten goed passen ter voorkoming van klachten van het bewegingsapparaat en de modellen moeten doelmatig afgestemd zijn op de vastgestelde risico’s. All Safety kan u adviseren.

Oogbescherming veiligheidskunde

Oogbescherming is bedoeld om ogen te beschermen tegen mechanische, fysische en/of chemisch letsel en goed zicht op het werk te behouden. Belangrijk is dat het ontwerp van de veiligheidsbril onze kwetsbare ogen afdoende beschermt om schade en eventueel verlies van het gezichtsver-mogen te voorkomen.

 

Deskundig Advies over EN ISO Normeringen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen

All Safety beschikt over een team van deskundige specialisten die u kunnen adviseren over diverse aspecten van uw veiligheidsuitrusting. Of u nu vragen hebt over EN ISO normeringen of u zoekt specifieke informatie over het gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen, bij All Safety kunt u terecht voor betrouwbaar advies. Onze experts zijn goed op de hoogte van veiligheidsnormen en kunnen u gedetailleerd inzicht geven in hoe u de meest geschikte beschermingsmiddelen voor uw specifieke werkomgeving kunt selecteren. Hiermee streeft All Safety ernaar om bij te dragen aan een veiligere werkomgeving voor iedereen.

CONTACTFORMULIER

All Safety

Onze dagelijkse missie is het mede zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers. All Safety biedt een compleet pakket aan ondersteuning, om dit doel samen met onze opdrachtgevers te bereiken.
© 2024

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden op werkdagen binnen 4 uur.

Het laatste nieuws van All Safety?

Meld je aan voor de nieuwsbrief of via social media.