Persoonlijk advies
Ruim assortiment
Bel met een adviseur op 088-7771400

 

KENNISBANK

Oogbescherming

Dit artikel bestaat uit de volgende onderdelen: Wanneer een bril een veiligheidsbril is, of iedereen elke bril past, wat er in de praktijk verwacht wordt van de drager, een overzet- en zuurbril, onderhoud van de glazen en het montuur.

 

Oogbescherming

Oogbescherming is bedoeld om ogen te beschermen tegen mechanische, fysische en/of chemisch letsel en goed zicht op het werk te behouden. Belangrijk is dat het ontwerp van de veiligheidsbril onze kwetsbare ogen afdoende beschermt om schade en eventueel verlies van het gezichtsver-mogen te voorkomen.

Werkgevers onderkennen dit uitgangspunt en hanteren regels waarin o.a. de veiligheidsbril standaard verplicht gedragen moet worden. Belangrijk blijft om de specificaties van veiligheidsbrillen, in relatie tot de risico’s in het werk, zorgvuldig vast te stellen, te beoordelen te monitoren en te beheren. 
Dit helpt om te voorkomen dat er geen schijnveiligheid kan ontstaan. Beter iets dan niets hoor je vaak maar toezicht, handhaving, voorlichting en instructie blijven altijd de moeite waard. Alleen uitgaan van een CE keurmerk en normering op glazen en montuur is onvoldoende. Ook voor veiligheidsbrillen geldt een integrale benadering van het begrip veiligheid door mede ook voldoende aandacht te besteden aan de gezondheidskundige-en ergonomische eisen (pasvorm - comfort). Hier volgt een nadere toelichting en onderbouwing.

Wanneer is een bril een veiligheidsbril?

Men spreekt van een veiligheidsbril indien aan de NEN EN 166 eisen / voorwaarden is voldaan voor zowel glazen (mineraal-kunststof) en montuur. Op basis hiervan mag het CE teken worden aangebracht en het geheel vormt zich tot een CE-veiligheidsbril. Hiermee wordt enerzijds voldaan aan de algemene eisen maar blijft het anderzijds nog nodig om de veiligheidsbril passend binnen het bedrijf af te stemmen.

Het verplicht continu moeten dragen van een veiligheidsbril vereist een nauwkeurige optische sterkte van de glazen. Scherp kunnen zien en lezen (zonder vertekening ) is vereist om in het werk controle en bewaking zonder fouten en vermoeidheid goed te kunnen doen. De ovale vormgeving (panthoscopisch) is in deze de beste optie en biedt tevens ook een gedegen afscherming voor de ogen. De vormgeving, mechanische en zijwaartse impact, UV bestendigheid, afpasbaarheid (comfort, pasvorm ) en allergeen vrij materiaal zijn eisen die aanvullend op de algemene eisen zorgvuldig gekozen moeten worden.

De aanpak van All Safety

All Safety is bekend met deze inhoud, benadering en invulling. Een goed georganiseerde structuur met een gedegen aanpak, goede afspraken en korte lijnen moet er voor zorgen dat werknemers (met en zonder correctie) voorzien worden van een veiligheidsbril. Standaardisatie realiseert een constante kwaliteit en prijs doordat monturen niet continu veranderen. Veiligheidsbrillen moeten toepasbaar zijn voor alle functiegroepen. Uit de praktijk blijkt dat werknemers zorgdragen voor hun op maat afgestemde veiligheidsbril. Dit in tegenstelling tot een “veiligheidsbril” die op basis van disposable wordt ingezet. In deze laatste situatie is er nauwelijks sprake van standaardisatie, toezicht, bewaking kwaliteit, beheer en het geven van voorlichting en instructie.

Past iedereen elke bril?

Op een enkele uitzondering na is niemand symmetrisch. Het gezicht en gelaat van ieder mens is anders. Veiligheidsbrillen , zowel in metaal als in kunststof uitvoering, moeten daarom goed af te passen zijn op het gelaat. Metaal laat zich goed afpassen/verbuigen en blijft ook zijn vorm behouden. Voor kunststofmonturen zonder metaal in de veren geldt dat niet. De verbogen afpassing komt uiteindelijk altijd weer in zijn oorspronkelijke stand van productie terug. Veiligheidsbrillen in roulatie zonder afpassing is niet aan te bevelen. Zorg voor de mogelijkheid om plano (geen correctie) en correctiebrillen door een opticien te laten afpassen (inclusief reparaties). Dit levert indirect ook informatie op indien product en dienstverlening onvoldoende zouden zijn.

Uit de praktijk

Uit de prakrijk blijkt dat bij het dagelijks verplicht moeten dragen van een veiligheidsbril de volgende voorwaarden c.q. specificaties voor een veiligheidsbril aan te bevelen zijn:

  • Hanteer één model voor zowel dames als heren, in meerdere breedtes,
  • Zorg dat het montuur licht in gewicht is, afwasbare neuspads heeft, zijwaartse afscherming biedt en geborgde schroefjes zijn toegepast (zijkapjes niet verwijderbaar).
  • Gebruik standaard kunststof schijven (glazen) en minerale glazen indien anders wordt vereist.
  • Neem een montuur met voldoende diep facet (gleuf) voor glazen (glazen kunnen niet zelf uitgelikt worden). Een diep facet is belangrijk om alle sterktes van glazen in montuur te kunnen toepassen.
  • Een metaal montuur mag geen nikkel bevatten, waar een kunststof montuur niet elektrisch geleidend zijn.
  • Gebruik glazen in de optische klasse 1 (CR39) met voldoende midden-dikte (minimaal 3mm).
  • Gebruik glazen met ontspiegeling, kras vaste coating en UV bestendigheid. Een verhoogde intensiteit van Uv-straling komt voor door verminderde filterwerking van de atmosfeer, in waterrijke omgevingen en door weerkaatsing van spiegelende oppervlakten. Toepassing van UV bestendigheid is een belangrijke gezondheidskundige preventie (conditie vermindering van ooglens en hoornvlies) voor de ogen.
  • Kies niet voor meekleurende glazen omdat dit bij overgangen of onvoldoende licht slecht zicht geeft en het werk belemmert. Voor kleuring aan glazen wordt geadviseerd om een vaste tint te nemen tot max 15%. Indien meer gewenst kies dan meerdere veiligheidsbrillen met extra tint.
  • Een veiligheidsbril in de normering CE EN 166 1 F biedt een goede afdoende bescherming voor het werken binnen de industriële werkgebieden. 

Overzet- en zuurbril

Gebruik van een overzetbril / zuurbril voor mechanische – verspanende werkzaamheden (letters BT), of voor damp en spatbescherming (letter F), zie dit als een aanvulling en niet ter vervanging van de veiligheidsbril. De technische specificaties van een overzetbril zijn wel overeenkomstig het vereiste beschermingsniveau, echter de gezondheidskundige- en ergonomische eisen zijn anders.

De overzet bril is niet bedoeld om continu te dragen. Het geeft een reële kans op huidirritaties. 
Bij voldoende ruimte (breedte en diepte) kan de combinatie veiligheidsbril / overzetbril goed gedragen worden. Fabrikanten zouden in hun ergonomisch ontwerp van de overzetbrillen nog meer rekening kunnen houden met de pasvorm.

Zo ook het gebruik van een overzetbril met aan de binnenkant voorzien van een kliksysteem voor een correctiebril met kunststof glazen. Een dergelijk systeem wordt ook toegepast bij een volgelaatsmasker. Een dergelijke systeem wordt alleen toegepast indien werkzaamheden dit vereist.
Het risico van dit systeem is dat bij geweld van buitenaf het montuur los van het kliksysteem kan komen waardoor er van binnenuit oogletsel kan ontstaan. Voorzichtigheid is dus geboden.

Onderhoud glazen en montuur

Goed onderhoud van montuur en glazen met schoon lauw water voorkomt schade, krassen en slecht zicht. Een druppeltje Dreft voor het goed reinigen / ontvetten doet wonderen.

Werkgever kan met bovenstaande benadering en invulling op een doeltreffende en passende wijze veiligheidsbrillen ter beschikking stellen. Tevens wordt hiermee op een zorgvuldige wijze uitvoering gegeven aan het PBM beleid conform artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet en Arbobesluit artikel 8.1 (PBM vereisten) en artikel 8.3 (PBM beschikbaarheid en gebruik). All Safety kan u hierin professioneel adviseren zodat werk gezond en veilig uitgevoerd kan worden.

 

Neem bij vragen contact met ons op

All Safety

Onze dagelijkse missie is het mede zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers. All Safety biedt een compleet pakket aan ondersteuning, om dit doel samen met onze opdrachtgevers te bereiken.
© 2024

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden op werkdagen binnen 4 uur.

Het laatste nieuws van All Safety?

Meld je aan voor de nieuwsbrief of via social media.