Persoonlijk advies
Ruim assortiment
Bel met een adviseur op 088-7771400
Duurzaamheid & MVO

Trital staat middenin de maatschappij en we realiseren ons goed dat we daar als bedrijf, zelfs als MKB-bedrijf een steentje aan bij kunnen dragen door een actief MVO beleid te voeren. Wij zien Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een zeer belangrijk onderdeel van duurzame groei. 

In de afgelopen jaren is er reeds veel gebeurd, maar we blijven uiteraard niet stil zitten. Zowel op het gebied van people, planet en profit zijn de nodige stappen gezet. Dit betekent dat wij verantwoordelijkheid nemen in onze organisatie en in onze keten. Al sinds 1997 volgen wij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001-norm  en is ons milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de ISO 14001. 

Het geheel van maatregelen en procedures op het gebied van kwaliteitszorg is vastgelegd en onderdeel om onze kwaliteit nauw op peil te houden en continue te verbeteren zodat onze organisatie volledig op de wensen en eisen van de klanten is afgestemd. 

People

Trital heeft altijd al een sterke behoefte gehad om werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven. Vaak mensen die reeds meerdere jaren werkloos zijn, of die andere maatschappelijke problemen hebben ondervonden; niet iedereen is altijd even gelukkig in het leven. Wij werken daarom nauw samen met de Gemeente Rotterdam en bieden studenten de kans om bij ons hun stageperiode succesvol af te ronden. 

Sociale re-integratie - Social Return

Trital staat met beide benen in de klei. We zijn ons ervan bewust dat ook wij, zelfs als MKB onderneming, een rol kunnen vervullen om mensen die door omstandigheden aan de kant zijn komen te staan weer aan de slag te helpen. Vandaag de dag bestaat ons personeelsbestand uit 36 werknemers. Wij zijn er bijzonder trots op dat zeker 15% van ons personeel via ‘social return’ bij ons weer aan een baan is gekomen; een vaste baan wel te verstaan.

Goed opgeleid personeel, uitstekend advies

Trital is het tegenover haar klanten verplicht om tot het juiste advies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te komen. Veiligheidsartikelen verdienen aandacht en kennis. 

Een klant mag van Trital als PBM leverancier een gedegen advies verwachten. Zonder goede opleiding en gedegen kennis van wet- en regelgeving is het geven van een goed PBM advies niet mogelijk. 

Dat is de reden dat Trital sinds de oprichting in de negentiger jaren zich heeft aangesloten bij de branchevereniging Veilig & Gezond Werken. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend en brengt verplichtingen met zich mee. Het is het uiteindelijke doel een Safety Sign erkenning te behalen én te behouden. Dit Safety Sign is een waarborg voor klanten dat het kennisniveau van de PBM leverancier minimaal toereikend is en dat de PBM adviseur zich houdt aan de spelregels van de branchevereniging 

In de afgelopen jaren heeft Trital ervoor gezorgd dat iedere medewerker die direct met klanten in contact treedt de opleiding ‘Adviseur Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ met goed gevolg heeft afgerond en daardoor de bagage in huis heeft om het juiste PBM te adviseren. 

Planet

Planet staat voor een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop Trital invloed heeft of kan hebben. Trital wil haar omgeving en de producten die daarin worden gebruikt duurzamer maken, de juiste aandacht aan het milieu geven en de maatschappelijke verantwoording hierin dragen. Zorg dragen voor het milieu zien wij als belangrijk onderdeel als gevolg van de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten. Wij letten op ons energieverbruik, kopen zo efficiënt mogelijk in en gaan goed om met afval en restmateriaal. Dit om verspillingen te voorkomen. Ook hebben wij lopende initiatieven om onze CO2 uitstoot te neutraliseren en te compenseren.

Milieubarometer

Per 14 juli 2014 heeft Trital zich aangemeld bij de Milieubarometer. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Dit doen ze zonder winstoogmerk.

MVO-Register

Per 22 juli 2014 heeft Trital zich aangemeld bij het MVO-Register (voorheen het FIRA platform) op het niveau Brons welke we per 4 september 2014 hebben behaald.

 

Mobiliteitsanalyse

Trital heeft de onderstaande doelstelling geformuleerd inzake CO2- uitstoot van het totale wagenpark;

  • 50% van het wagenpark moet per 2020 gemiddeld maximaal 95 gram CO2 uitstoten

Deze doelstelling is conform de richtlijnen van het European Environment Agency.

Om deze doelstellingen te realiseren staat de voltallige directie zeer positief tegenover de technologische ontwikkelingen in de auto- industrie en omarmt deze. Derhalve zullen medewerkers die in aanmerking komen voor een lease auto de optie worden geboden om te kiezen voor een EV welke qua cataloguswaarde buiten de bestaande autoregeling valt.

Hierbij ontstaat een win-win situatie; de CO2-uitstoot wordt aanzienlijk vermindert én de berijder profiteert van een gunstiger bijtellingstarief.

ISO 14001 gecertificeerd

Deze norm is geen milieustandaard als zodanig en schrijft dientengevolge geen harde eisen voor ten aanzien van milieueisen. De standaard dient vooral als raamwerk om organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling van een eigen milieu management systeem. ISO 14001 kan met andere management functionaliteiten geïntegreerd worden en helpt bedrijven om hun milieu, alsmede economische doelen te realiseren.

Naast de ISO 14001 waaraan ons bedrijf voldoet zijn er nog een tweetal platforms waaraan Trital zich aan heeft verbonden.

Energieverbruik

Vanaf juni 2017 draaien al onze Nederlandse kantoren en magazijnen volledig op 100 procent duurzame energiebronnen. We zijn toegewijd om ons energieverbruik te verminderen en daarom hebben we montionsensor-lichtschakelaars geïnstalleerd die de kans verkleinen dat lampen per ongeluk aan blijven staan.

Onze visie op circulariteit

Verduurzaming is een proces. Het vereist constante iteratie en continue verbetering. Wij ontwerpen en vervaardigen state-of-the-art vlamvertragende en vlamboog beschermende werkkleding. Samen met uw organisatie willen we duurzame innovatie stimuleren en onze producten een tweede leven geven nadat ze de uwe hebben beschermd.

Lees hier onze visie op circulariteit

Profit

Dit gaat over ons bestaansrecht. Niet alleen kijkend naar de financiële prestaties van onze bedrijven, maar ook naar de economische effecten op de omgeving.

Wij zijn continu bezig met verbeteringen, van verdere optimalisatie tot verdergaande automatisering. Dit alles met als doel een kwalitatief beter proces, product en tevreden klanten. 

Net Promoter Score (NPS)

Meten is weten!

In het kader van onze ISO 9001 voert Trital jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit onder het gehele klantenbestand, om vervolgens verbetervoorstellen te formuleren en op te volgen. In het klantentevredenheidsonderzoek van 2017 hebben klanten ons gemiddeld een 8 gegeven.

Sinds 2013 gebruiken we de NPS; De Net Promotor Score is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klanttevredenheid te meten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van uw bedrijf of product.

ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 is de benaming voor een serie van kwaliteitsstandaards, die in ruim 200 landen wordt erkend en zijn geadopteerd als de nationale standaard voor kwaliteitsborging. Het belangrijkste document in deze serie is de ISO 9001. Dit is de code die bij daadwerkelijke audits wordt gebruikt. Alle andere documenten in de ISO 9000 reeks geven beschrijvingen hoe de ISO 9001 dient te worden toegepast.

 

Onze certificaten & lidmaatschappen

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over ons Duurzaamheids- & MVO-beleid?

Marco helpt je graag direct verder.

All Safety

Onze dagelijkse missie is het mede zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers. All Safety biedt een compleet pakket aan ondersteuning, om dit doel samen met onze opdrachtgevers te bereiken.
© 2023

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden op werkdagen binnen 4 uur.

Het laatste nieuws van All Safety?

Meld je aan voor de nieuwsbrief of via social media.