een greep uit ons assortiment

INLOGGEN
Log in op een andere website


werkhandschoenen

Lashandschoen 340/15
Maat 9 / L Kevlar
Lashandschoen 340/15 (Maat 9 / L Kevlar)

Gerelateerde documenten


Lashandschoen 340/15
Maat 10 / XL Kevlar
Lashandschoen 340/15 (Maat 10 / XL Kevlar)

Gerelateerde documenten


Lashandschoen 340/15
Maat 11 / XXL Kevlar
Lashandschoen 340/15 (Maat 11 / XXL Kevlar)

Red Ram Lashandschoen Argon Arc
Maat M
Red Ram Lashandschoen Argon Arc (Maat M)

Red Ram Lashandschoen Argon Arc
Maat L
Red Ram Lashandschoen Argon Arc (Maat L)

Ejendals Tegera Lashandschoen 126
Maat 7
Ejendals Tegera Lashandschoen 126 (Maat 7)

Ejendals Tegera Lashandschoen 126
Maat 8
Ejendals Tegera Lashandschoen 126 (Maat 8)

Ejendals Tegera Lashandschoen 126
Maat 9
Ejendals Tegera Lashandschoen 126 (Maat 9)

Ejendals Tegera Lashandschoen 126
Maat 10
Ejendals Tegera Lashandschoen 126 (Maat 10)

Lashandschoen Argon Arc
Maat 10
Lashandschoen Argon Arc (Maat 10)

Gerelateerde documenten


Lashandschoen Argon Arc
Maat 11
Lashandschoen Argon Arc (Maat 11)

Gerelateerde documenten


PSP Handschoen 34-100 Geel/Blauw Kap 10Cm
Maat 10 (Chromium VI Vrij)
PSP Handschoen 34-100 Geel/Blauw Kap 10Cm (Maat 10 (Chromium VI Vrij))

Veiligheidshandschoenen, nader te noemen als werkhandschoenen, zijn bedoeld om bescherming te bieden voor handen, polsen en onderarmen.
 

Aan de hand van een risicoanalyse kun je vaststellen welke handschoenen, voor welke risico’s bescherming moeten bieden. Deze risico’s zijn schriftelijk vastgelegd in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het is gebruikelijk om werkhandschoenen als een standaard PBM te zien. Werkhandschoenen zorgen er voor dat je handen langer schoon en gaaf blijven, de kans op letsel wordt voorkomen, je betere grip hebt.
 

Maar dan moet je wel werkhandschoenen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn en zorgen dat de pasvorm en de maatvoering klopt. Ook de ergonomische comforteisen, zoals materiaal dat ademend, flexibel is, goede grijpfunctie en vingergevoeligheid heeft, zijn belangrijk. Deze aspecten verwijzen naar de algemene vereisten van werkhandschoen (EN 420). Afhankelijk wat het werk vereist en de mogelijke gevaren en risico’s die dit met zich mee kan brengen kunnen ook andere criteria verplicht gesteld worden. Denk hierbij aan onder andere bescherming tegen mechanisch, chemisch, thermisch of elektrisch risico in het werk.

All Safety heeft in de loop der jaren de vereiste ervaring en kennis opgebouwd om de juiste werkhandschoen voor iedere specifieke toepassing zorgvuldig te kunnen adviseren. Het beschikbaar stellen van werkhandschoenen dient vanuit een totaal veiligheid- en gezondheidsconcept te gebeuren. Te beginnen met de vereisten vanuit de wet-regelgeving en certificering die er toe hebben geleid dat de prestatieniveaus van werkhandschoenen binnen normen zijn vastgelegd. Het concept als geheel wordt vervolgd door er voor te zorgen dat er in de praktijk een juiste keus en gebruik van werkhandschoenen gemaakt wordt. Zorgvuldig advies en goede communicatie naar en binnen de ondernemingen (organisatie, gebruiker en arbodiensten) resulteert in de toepassing van de juiste bescherming.
 

Certificering handschoenen

Bekend is dat handschoenen CE goedgekeurd moeten zijn, voldoen aan de PBM richtlijn 89/686/EG en ingedeeld in drie categorieën: 1 minimale risico’s, 2 middel (mechanische -snijbestendig) en 2 zware risico’s (thermisch, elektrisch). Voor categorie 1 mag de fabrikant testen zelf uitvoeren. Voor categorie 2 en 3 geldt de verplichting van een onafhankelijke keuring. Voor de categorie 3 geldt tevens controle op de fabricage en de vermelding van de naam van de controlerende instantie, inclusief identificatiecode.

Standaard wordt PBM met een gebruiksaanwijzing in de taal van het land meegeleverd. Vereist is dat informatie duidelijk en begrijpelijk is opgesteld. Indien bij testresultaten van een product een “0” codering wordt aangegeven dan betekent dit dat voor het product de testresultaten beneden het  vereiste minimum voor niveau 1 vallen. Is een “X” aangegeven dan is de test niet uitgevoerd, of is niet relevant voor de werkhandschoen of het gebruikte materiaal. Indien allergische reacties van toegepaste materialen te verwachten zijn, denk hier aan o.a. latex of chroom, dan is men verplicht dit te vermelden.

Door de informatie op het inzetgebied van de werkhandschoenen goed te lezen weet je voor welke risico’s bescherming geboden wordt. Normering(en), pictogram(en), letters en getallen verwijzen naar de mate van bescherming. De afbeeldingen van de pictogrammen spreken voor zich maar goede voorlichting en instructie hierover helpt in een juiste keus van werkhandschoenen. 

De beschermingsgraad van een werkhandschoen wordt standaard getest uit het materiaal van de handpalm. Wees alert of de beschermingsgraad voor de gehele handschoen geldt. Voor werkhandschoenen die uit verschillende soorten materialen bestaan kan het zijn dat niet op alle delen van de werkhandschoen dezelfde beschermingsgraad geboden kan worden.

Standaard wordt naam, fabrikant of importeur vermeld. Zo ook de CE- markering, typecode naam, het artikelnummer en de maataanduiding in cijfers. Andere vermeldingen kunnen zijn:
 

 • een uiterste gebruiksdatum, aangegeven op zowel werkhandschoen als op de verpakking.
 • het maximale aantal wasbeurten voor wasbare handschoenen.
 • de treksterkte van het materiaal wat in de werkhandschoenen is verwerkt. Belangrijke informatie voor de gebruiker om te weten, indien er mogelijk gevaar bestaat om gegrepen te kunnen worden door bewegende machinedelen.

Fabrikanten mogen hun bestaande huidige werkhandschoenen volgens de oude normering blijven produceren deze moeten niet per omgaande vervangen worden. Op het moment dat het certi?caat volgens de oude EN 374:2003-norm komt te vervallen, geldt de verplichting voor de fabrikant, volgens de nieuwe EN ISO 374:2016-normering te certificeren. Nieuwe ontwerpen worden volgens de nieuwe EN ISO 374:2016-norm gekeurd.
 

Hygiëne veiligheidshandschoenen

Huidvetten bieden natuurlijke bescherming en onderhoud van de huid.  Werkhandschoenen kunnen door wrijving, druk en vocht dit evenwicht verstoren. Goed handen wassen,  opnieuw  bescherming aanbrengen (o.a. handcrème),  ook na het werk, dit zorgt er voor dat de huid gezond en intact blijft. Een gezonde intacte huid biedt een betere lichaamsbescherming tegen stoffen en vloeistoffen van buitenaf.
 

All Safety biedt u in dit kader goede toepasbare verzorgende industriële bescherming en verzorgingsconcepten voor de huid. Dit is afgestemd op het dagelijks gebruik van werkhandschoenen. Belangrijk is tevens de beschikbaarheid van duidelijke maattabellen en bijbehorende instructie. Dit om  de juiste maat werkhandschoen zorgvuldig vast te kunnen stellen.  
 

Toepassing van handhygiëne en een zorgvuldig opslag, inzamel- en afvalbeheer dient binnen iedere organisatie c.q. onderneming goed gecommuniceerd te worden. Regel moet zijn dat een beschadigde of vervuilde werkhandschoen niet verder wordt gedragen, maar wordt vervangen voor een nieuwe schone werkhandschoen. Ook al lijkt de werkhandschoen droog en schoon, chemische stoffen kunnen namelijk in de materialen opgenomen zijn. Door een combinatie van warmte en transpiratie kan afgifte van stoffen alsnog via de huid in je lichaam opgenomen worden.


Werkhandschoenen voor mechanische gevaren / risico’s volgens de norm EN 388: 2016)

Deze norm is onlangs herzien en vervangt de oude norm EN 388-2003). De nieuwe norm is uitgebreid van vier naar zes afzonderlijke prestatiemetingen. Werkhandschoenen moeten bescherming bieden tegen mechanische gevaren / risico’s. In zes afzonderlijke prestatiemetingen wordt het beschermingsniveau gemeten. Te weten: Zie afbeelding)
 

A: Schuurweerstand  (Abrasion resistance) (niveau 1-4) , B: Snijweerstand (Cut resistance Coup test) (niveau 0-5),

C: Scheurweerstand (Tear resistance) (niveau 0-4) , D: Perforatieweerstand (Puncture resistance) (niveau 0-4) ,

E: Snijweerstand (kracht) Cut resistance) (niveau ABCDEF), F: impact weerstand (Impact protection) (schok) (P). of (F).
 

Cijfers worden onder het pictogram per prestatiemeting aangegeven. Hoe hoger het niveaucijfer hoe beter. Voor de eerste 4 prestatiemetingen(ABCD) wordt een cijfer onder het pictogram meegegeven.
 

Snijtest (kracht): de 2e snijtest testresultaat wordt het niveau in letters A t/m F aangegeven. Door herziening van deze testen in de norm is de betrouwbaarheid van de beschermingsniveaus verder toegenomen.
 

Schokken: werkhandschoenen die voor schokken getest zijn krijgen een letter P toegevoegd aan de vijf cijfers onder het pictogram. Faalt de werkhandschoen in de test dan wordt een letter F aangegeven.
 

Wanneer de handschoen hier niet voor getest is wordt dit met de letter X aangeduid.
 

Werkhandschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organisme / EN ISO 374:2016

Ook deze norm is onlangs herzien en vervangt de oude norm EN 374:2003). De herziening heeft wel het een en ander doen veranderen. Een aantal vereisten in de testmethoden zijn aangescherpt op:

 • lektesten (penetratietest),

 • doorbraaktijd van een stof (permeatie),

 • verslechtering / verlies van eigenschappen materiaal (degradatie),

 • bescherming tegen virussen en schimmels.

 • Het aantal gedefinieerde stoffen (chemicaliënlijst) in de nieuwe norm toegenomen van 12 naar 18.

In de nieuwe norm wordt één pictogram, de erlenmeyer (voorheen bekerglas) gebruikt voor alle drie categorieën chemische werkhandschoenen (voorheen drie). De nieuwe norm specificeert dus drie beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties . Naast de normaanduiding wordt de letter van een van de drie klasse type A, B of C weergegeven. Onder het pictogram worden de letters vermeld die overeenkomen met de geteste producten. Werkhandschoenen zijn ingedeeld in een type A, B of C.
 

De verklaring voor de klassen / typen A-B-C: Type A geldt weerstand tegen permeatie, penetratietijd 30 min, minimaal 6 producten uit lijst EN16523.
 

 • Type B geldt weerstand tegen permeatie, penetratietijd 30 min, minimaal 3 producten lijst EN16523.

 • Type C geldt weerstand tegen permeatie, penetratietijd 10 min, minimaal 1 product uit lijst EN16523.

Sub-normen: Werkhandschoenen die bescherming bieden tegen chemicaliën worden volgens EN ISO 374-1:2016 gecertificeerd. Het cijfer 1 verwijst hier in welk deel / sub norm van de norm de testen zijn vastgelegd. Voor virussen geldt de sub norm EN ISO 374-5:2016.

In de herziening introduceert de nieuwe norm nu ook testen voor bescherming tegen virussen (voorheen alleen schimmels en bacteriën). Voor virussen geldt de sub norm EN ISO 374-5:2016.
 

Nieuwe markeringen op de verpakkingen (incl. pictogram) duiden aan of de werkhandschoenen beschermen tegen bacteriën en schimmels of tegen bacteriën, schimmels en virussen.
 

Borging bescherming: Zorg voor goede voorlichting binnen organisaties zodat de vereiste bescherming nog beter wordt aangewend dan voorheen om een mogelijke blootstelling van chemische stoffen en micro-organismen te voorkomen. Goede bescherming begint bij het bekend zijn met de vereisten die aan werkhandschoen gesteld worden. Informatie en kennis over de werkplek, werking / effecten van de chemicaliën, de concentratie of de duur van de activiteit zijn even zo belangrijk. Er kunnen namelijk ook nog andere gevaren / risico’s afzonderlijk in combinatie aan de orde zijn. 

Denk hier aan indien er sprake is van:

 • Thermische gevaren waarbij bescherming geboden moet worden tegen hitte en/of vuur (EN 407: 2004),

 • Koude gevaren ( 511), Ioniserende straling (EN 421:2010). bescherming van brandweerlieden, (EN 659).

 • het werken onder netspanning (elektriciteitshandschoenen) (EN 60903).

 • snij en steekverwondingen door handmessen uit metaalringen (EN 1082).

 • medische handschoenen voor eenmalig (disposable) gebruik (EN 455).

 • Laswerkzaamheden (EN 12477), Trillingen en/of schokken (EN10819)

All Safety adviseert u bij twijfel over de bescherming van een werkhandschoen altijd de werkhandschoen vooraf te testen. De Leverancier en/ of fabrikant kunnen u hierbij adviseren.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF


All Safety gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuwsbrieven te verzenden. Vink het keuzeveld aan om uw toestemming te verlenen:

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@allsafety.com. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 1. Shop
 2. PBM
 3. Werkhandschoenen