een greep uit ons assortiment

INLOGGEN
Log in op de oude website


 

Beschadiging aan de ogen is onomkeerbaar. Goede oogbescherming is daarom essentieel. Maar liefst tachtig procent van onze indrukken, registreren we met onze ogen. Het oog is ook verreweg ons meest complexe en kwetsbare orgaan. Het is daarom van groot belang om er zuinig op te zijn en de ogen goed te beschermen. Een oogaandoening is niet alleen onaangenaam, maar kan ook tot schade leiden die niet meer te herstellen is. Zo kan er mechanisch oogletsel voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van stof of slijpsel. Waar stof ontstoken ogen teweeg kan brengen, kunnen vaste deeltjes zoals slijpsel doordringen tot het hoornvlies. In beide gevallen is een behandeling ter voorkomen van verdere irritatie of het verwijderen van de vaste deeltjes noodzakelijk om onherstelbare beschadiging te voorkomen. Een anderen veelvoorkomende beschadiging wordt veroorzaakt door straling. Bijvoorbeeld doordat de ogen aan straling of verschillen in licht worden blootgesteld. Een bekend fenomeen is lasogen door onafdoende bescherming tegen ultraviolette straling bij het lassen. Maar fel licht zoals zonlicht kan schade veroorzaken, al dan niet tijdelijk. Infraroodstraling tijdens gietwerkzaamheden kan leiden tot brandwonden op het netvlies. Werkt u in de buitenlucht, dan kan u worden blootgesteld aan grote temperatuurverschillen. Zo kan het hoornvlies uitdrogen door warmte en doet kou de ogen tranen, met vorstletsel als gevolg. Als uw ogen beschadigd zijn, is medische hulp belangrijk. Maar voorkomen is altijd nog beter dan genezen. All Safety heeft een breed assortiment aan oogbescherming. Veilig, comfortabel, modieus en volgens de beschermingsstandaard EN166 en CE-gemarkeerd. 

Normering oogbescherming

De gewenste zichthelderheid van veiligheidsbrillen is afhankelijk van de aard van het werk. De brekingseigenschappen van de lens dienen getoetst te worden aan de geschikte norm voor de omstandigheden.
Hiertoe normeren we de lens in drie klassen. De klassen worden bepaald aan de hand van verstoringen aan weerszijden van het gezichtsveld van de veiligheidsbril.
 
Optische klasse 1 bij werkzaamheden met zeer hoge zichtvereisten.
Deze klasse vervormt het beeld zeer minimaal.

Optische klasse 2 bij werkzaamheden die om minder hoge zichtvereisten vragen.
Deze klasse vervormt het beeld middelmatig.

Optische klasse 3 bij werkzaamheden zonder zichtvereisten (alleen bij uitzondering, niet bij uitzonderlijke gevallen en niet voor ononderbroken gebruik).

Deze klasse vervormt het beeld het meest.
 
Er zijn ook vervormingseffecten door optische deviaties: een sferische, prismatische, cilindrische en astigmatische. De optische klasse en de gebruiksduur worden bepaald door de vervormingseffecten. Zo rubriceren we sferische vervorming tot klasse 1, prismatische en cilindrische vervorming tot klasse 2 en astigmatische vervorming tot klasse 3.

Soorten oogbescherming

Beschadiging aan de ogen is onomkeerbaar. Goede oogbescherming is daarom essentieel. Er zijn verschillende soorten oogbescherming. Ruimzicht- en veiligheidsbrillen zijn noodzakelijk bij werksoorten waarbij stof, slijpspatten en (voor de huid ongevaarlijke) vloeistoffen kunnen vrijkomen. Lasbrillen zijn noodzakelijk, indien het risico bestaat dat er lasspatten in het gezicht terechtkomen. Een beschermbril of overzetbril beschermt de dagelijkse bril bij risico op beschadiging. Een goede veiligheidsbril beschikt over een CE-markering en een gebruiksaanwijzing waarin het doel en de bescherming beschreven staan.

Accessoires

U gebruikt de juiste oogbescherming. De kans is miniem, maar ook dan kan zich een calamiteit voordoen. All Safety biedt de juiste accessoires om adequaat te handelen bij calamiteiten. Zoals oogspoelvloeistof om direct uw ogen uit te spoelen. Bewaar deze middelen op een vaste plek, zodat ze snel vindbaar zijn. Daarnaast zijn schoonmaakdoekjes en lenscleaner handige accessoires om voorhanden te hebben.

Ook voor de nodige adviezen op het gebied van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen mag u altijd contact met ons opnemen. 

 
 

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF


All Safety gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuwsbrieven te verzenden. Vink het keuzeveld aan om uw toestemming te verlenen:

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@allsafety.com. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

  1. Shop
  2. PBM
  3. Oogbescherming