een greep uit ons assortiment

INLOGGEN
Log in op de oude website


adembescherming

RSG Stofmasker 200230 FFP3SLV
Doos=5St
RSG Stofmasker 200230 FFP3SLV (Doos=5St)

Gerelateerde documenten


3M Stofmasker 8320 FFP2
Doos=10St
3M Stofmasker 8320 FFP2 (Doos=10St)

Gerelateerde documenten


3M Stofmasker 8835+ FFP3 Met Uitademventiel
Doos=5St
3M Stofmasker 8835+ FFP3 Met Uitademventiel (Doos=5St)

Gerelateerde documenten


3M Stofmasker 9332 FFP3 Met Uitademventiel
Doos=10St
3M Stofmasker 9332 FFP3 Met Uitademventiel (Doos=10St)

Gerelateerde documenten


Moldex Stofmasker 320501 Air FFP3D Maat M/L
Doos=10St
Moldex Stofmasker 320501 Air FFP3D Maat M/L (Doos=10St)

North Halfgelaatsmasker N5500 Dubbele Filteraansl
Maat L
North Halfgelaatsmasker N5500 Dubbele Filteraansl (Maat L)

Gerelateerde documenten


3M Maskerreiniger 105 Vochtige Doekjes
Doos=40St (GT500066458)
3M Maskerreiniger 105 Vochtige Doekjes (Doos=40St (GT500066458))

Gerelateerde documenten


MSA Volgelaatsmasker 3S Rubber
PC Ruit Roldraadaansluiting
MSA Volgelaatsmasker 3S Rubber (PC Ruit Roldraadaansluiting)

Gerelateerde documenten


MSA Volgelaatsmasker 3S Basic Plus Rubber
PC Ruit Roldraadaansluiting Low Budget
MSA Volgelaatsmasker 3S Basic Plus Rubber (PC Ruit Roldraadaansluiting Low Budget)

Gerelateerde documenten


MSA Vluchtmasker Miniscape ABEK-5
10038560
MSA Vluchtmasker Miniscape ABEK-5 (10038560)

Gerelateerde documenten


MSA Vluchtmasker S-Cap ABEK CO P2
Verpakt In Kartonnen Doos
MSA Vluchtmasker S-Cap ABEK CO P2 (Verpakt In Kartonnen Doos)

Gerelateerde documenten


3M Gas en Damp Halfmasker 4251 A1P2D
Org. Damp+Stof
3M Gas en Damp Halfmasker 4251 A1P2D (Org. Damp+Stof)

Gerelateerde documenten


Zonder zuurstof kunnen we niet leven, een mens heeft schone lucht nodig. Er zijn situaties waarbij dit te wensen kan overlaten. Er zijn omstandigheden waarbij lucht op de werkplek mogelijk te veel of te weinig zuurstof, explosieve bestanddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Adembescherming biedt dan uitkomst.

Om de juiste adembescherming te kiezen, is specialistische kennis vereist. Factoren die van belang zijn, zijn de luchtkwaliteit en de risicostoffen zoals dampen, gassen, fijnstof, ultrafijnstof en vezels. De volgende stap is het bepalen van de soort adembescherming die de juiste bescherming biedt in de situatie. Bij bedrijven waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen, is dit een onderwerp dat doorgaans wordt besproken in de RI&E.

Als het gaat om veilig en comfortabel gebruik van adembescherming, zijn de juiste pasvorm en goed onderhoud essentieel. Met name gasfilters hebben een beperkte gebruiksduur en dienen tijdig vervangen te worden. Andere factoren die van belang zijn, zijn de aard van de vervuiling, de tijd dat een medewerker hier aan het werk is, waar de werkplek is en welke voorzieningen er aanwezig zijn. Ook welke concentratie er maximaal is toegestaan voor de stof. Allemaal omstandigheden die bepalen of een wegwerpmasker afdoende is of dat er een gezichtsbedekkend masker met ademlucht vereist is.

Gelden er grenswaarden voor de stof of stoffen (oftewel: welke concentratie is maximaal toegestaan?). Daarom kan de juiste adembescherming op de ene werkplek een eenvoudig wegwerpmasker zijn. Terwijl op de andere werkplek een gezichtsbedekkend masker met ademlucht nodig is.

Protectiefactoren van adembescherming

Adembescherming werkt met drie protectiefactoren. Namelijk nominale protectiefactor, toegekende protectiefactor en werkplek protectiefactor. 

Nominale protectiefactor (NPF): geeft de verhouding weer tussen concentratie buiten het masker (op de werkplek) en in het masker zelf.

Toegekende protectiefactor (TPF), ook wel Assigned Protection Factor (APF): ingevoerd vanuit de aanname dat de drager in de praktijk fouten kan maken bij het gebruik van adembeschermingsmiddelen.

Werkplekprotectiefactor (WPF): deze factor stelt men proefondervindelijk vast op de werkplek.

Soorten adembescherming

Als we het hebben over adembescherming kan er een onderscheid gemaakt worden tussen afhankelijke en onafhankelijke adembescherming. 

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming zuivert een filter de omgevingslucht. Hierbij ademt de gebruiker gefilterde lucht in via een masker, helm of kap. Voor onafhankelijke adembescherming zijn er verschillende producten verkrijgbaar zoals stofmaskers, filtermaskers, filterbussen en motorisch aangedreven systemen.  

Onafhankelijke adembescherming

Bij onafhankelijke adembescherming hebben we het over de aanvoer van schone lucht. De gebruiker ademt zuivere lucht in via een masker, helm, kap of pak. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van afgesloten luchtcapsules wat ervoor zorgt dat de drager onafhankelijk is van de kwaliteit van de omgevingslucht. Het is noodzakelijk om onafhankelijke adembescherming te gebruiken als er onvoldoende zuurstof in de lucht zit of er stoffen aanwezig zijn waarvoor een speciale regelgeving geldt. Maar ook bijvoorbeeld in een besloten ruimte waar de kans bestaat op vermindering van het zuurstofgehalte of als er sprake is van te hoge verontreiniging. Er bestaan verschillende vormen van onafhankelijke adembescherming zoals ademluchtleidingnet, ademluchttoestellen en kringloopademtoestellen.

Adembescherming kopen bij All Safety

Stofmaskers 

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen. Er zijn verschillende soorten stofmaskers zoals bijvoorbeeld stofmaskers die geschikt zijn tegen fijnstof. Fijnstof is een verzamelnaam voor stofdeeltjes in de lucht die een maximum doorsnede hebben van 10 micrometer. Stofmaskers zijn opgedeeld in verschillende veiligheidsklasses namelijk in FFP1, FFP2 en FFP3. Waarbij FFP3 maskers de meeste bescherming bieden. 

Halfgelaatsmaskers

Halfgelaatsmaskers zijn maskers die alleen de neus, mond en kin bedekken. Het zijn herbruikbare maskers die gebruikt worden in combinatie met een filter. Dit kan een stof-, gas-, damp- of combinatiefilter zijn. Een halfgelaatsmasker wordt gebruikt bij langdurige werkzaamheden en in ruimtes waar alleen ventileren niet voldoende is en men te maken heeft met verontreinigde lucht. Een halfgelaatsmasker sluit goed aan op het gezicht, beter dan een stofmasker en hierdoor is de kans op lekkage kleiner.

Volgelaatsmaskers

Vergeleken met een halfgelaatsmasker biedt een volgelaatsmasker net wat meer bescherming. Een volgelaatsmasker biedt niet alleen bescherming voor de luchtwegen maar ook de ogen. Hierdoor heeft een volgelaatsmasker een hoger draagcomfort. Ook volgelaatsmaskers worden gebruikt in combinatie met een filter. Naar gelang uw werkzaamheden en werkomgeving kan de filter nogal verschillen. Er zijn ook combinatiefilters die beschermen tegen gassen, dampen en vaste en/of vloeibare deeltjes. Maar niet alleen de filter is belangrijk maar ook het vizier. Het is aangeraden om een volgelaatsmasker met een krasbestendig en anti condens vizier te hebben. 

Vluchtmaskers

Een vluchtmasker wordt gebruikt in noodsituaties en zorgt ervoor dat u beschermt bent tegen giftige dampen en stoffen die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Wij hebben vluchtmaskers in ons assortiment die tenminste 15 minuten bescherming bieden tegen giftige dampen en gassen. 

Lasrookmaskers

Een lasrookmasker beschermt de gebruiker tegen lasdampen, ozondampen, metaaldampen en maskeert hinderlijke geuren. Lasrookmaskers zijn er in verschillende soorten, zoals bijvoorbeeld herbruikbare maskers, onderhoudsvrije maskers, verseluchtregelaars en motoraangedreven ademhalingssystemen. Motor-aangedreven betekent dat de gebruiker niet zelf de lucht aanzuigt, de luchtaanzuiging wordt overgenomen door een actieve ventilator. Dit brengt meer comfort voor de drager. Daarnaast maakt dit systeem het mogelijk om te werken met luchtkappen en luchthelmen.

Filterbussen

Half- en volgelaatsmaskers worden gebruikt tegen deeltjes, tegen gassen of dampen of tegen een combinatie van beide. Dit gebeurt altijd in combinatie met filterbussen. We kennen drie typen: stoffilters, gasfilters en combinatiefilters. De stoffilters beschermen alleen tegen vaste en vloeibare deeltjes. De tweede, gasfilters, beschermen tegen gassen en dampen, koolmonoxide uitgezonderd. Combinatiefilters beschermen tegen zowel gassen en dampen als tegen deeltjes.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF


All Safety gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuwsbrieven te verzenden. Vink het keuzeveld aan om uw toestemming te verlenen:

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@allsafety.com. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

  1. Shop
  2. PBM
  3. Adembescherming